Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II

Logotypy unijne

Tytuł operacji:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II”

Nr umowy: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B72/20-00

Aneks 1: UDA-RPSL.04.03.02-24-0B72/20-01

Łączna wartość inwestycji: 7 228 304,56 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 5 300 066,56 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 0,00 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji rzeczowej: czerwiec 2021 r. – sierpień 2023 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice z wykorzystaniem w części obiektów odnawialnych źródeł energii, tj.:

 • Szkoły Podstawowej w Zabrzegu,
 • Przedszkola Publicznego nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Szkoły Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie,
 • Noclegowni OPS,
 • obiektu przeznaczonego na siedzibę AZK.

Zakres prac obejmuje:

 • roboty budowlane termomodernizacyjne, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic, nadziemia, stropu, dachu, docieplenie elewacji,
 • roboty budowlane uzupełniające: dachy i daszki, instalacja odgromowa, odwodnienie, nadbudowa attyk, podjazd, schody, kominy, tynki bez ocieplenia, obróbki blacharskie, drenaż, schody, elementy drobne elewacji,
 • roboty instalacyjne: klimatyzacja, instalacji c.o. i c.w.u., wentylacja, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, inst. wewnętrzna gazu, kotłownia gazowa,
 • montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami,
 • przebudowa rozdzielni głównej budynku, wymiana liczników energii elektrycznej,
 • roboty w części mieszkalnej wyłączone z kosztorysów.