Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I

Fundusze Europejskie

 

Tytuł operacji:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.04.03.02-24-04H5/17-00

Aneks nr 1: UDA-RPSL.04.03.02-24-04H5/17-01

Łączna wartość inwestycji: 9 123 911,29 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 280 497,17 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 0,00 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 7 177 886,19 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 3 244 858,74 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 0,00 PLN

Termin realizacji rzeczowej: lipec 2017 r. – grudzień 2019 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii tj:

  • budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu,
  • budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej wykonane zostaną m.in. następujące działania projektowe: przebudowa i remont dachów, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowanie kominów, ocieplanie stropów, stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana i modernizacja instalacji CO, wymiana i modernizacja instalacji gazu, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana wewnętrznej instalacji i modernizacja c.w.u.