Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Europejski Instrument Miejski

logo

Feasibility study for the construction of an energy complex in Czechowice-Dziedzice

Program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” za pośrednictwem European City Facility (umowa grantowa nr 864212)

Całkowita wartość projektu: 60 000 €

Wartość dofinansowania: 60 000 €

Termin realizacji: od 05.05.2022 r. do 05.05.2023 r.

Cel projektu: Opracowanie zgodnie z wytycznymi European City Facility (EUCF) koncepcji inwestycyjnej budowy kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres projektu:

Projekt zakłada budowę ekologicznej ciepłowni opartej na energii geotermalnej, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej o nowych odbiorców, budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. W projekcie rozważana jest również budowa biogazowni. Celem projektu jest ograniczenie pieców na paliwa stałe oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń takich jak PM10, PM2,5 i benzo(a)piren oraz emisji CO2.

W koncepcji inwestycyjnej zostanie dokonana analiza zasadności realizacji przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie takich badań jak: analiza energetyczna, analiza inżynierska, analiza prawna, badanie rynku, analiza SWOT, analiza wpływu na środowisko oraz analiza finansowa.

Celem koncepcji inwestycyjnej jest ułatwienie poszukiwania finansowania dla docelowej inwestycji wśród instytucji publicznych i prywatnych zarówno w kraju, jak i zagranicą (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, PPP).