Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Cyfrowa Gmina

grafika i logotypy projektowe

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Całkowita wartość projektu: 99 999,99 zł

Wartość dofinansowania: 99 999,99 zł

Termin realizacji: do 14.08.2023 r.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury informatycznej a wraz z nią bezpieczeństwa w tym obszarze.

Zakres projektu:

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach poprzez realizację projektu Cyfrowa Gmina zamierza wykonać diagnozę cyberbezpieczeństwa, która oceni stan istniejących zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych oraz wskaże elementy wymagające korekty w tym zakresie. Planowane jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zautomatyzowanie procesu wykonywania kopii dla kluczowych zasobów infrastruktury Urzędu Miejskiego. Nieodzownym elementem podniesienia bezpieczeństwa jest także wzrost wiedzy w zakresie konfiguracji systemów, programów i urządzeń służących do szeroko pojętego zabezpieczenia serwerów, komputerów i sieci komputerowych. Zrealizowane to będzie poprzez cykl szkoleń dla działu IT z zakresu obsługi i konfiguracji posiadanych systemów serwerowych, programów antywirusowych i urządzeń klasy UTM chroniących punkt styku sieci LAN z internetem.