Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach

Fundusze Europejskie

 

„Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.04.04.00-24-0148/19-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 999 154,10 PLN

Kwota dofinansowania: 959 013,33 PLN 

Termin realizacji rzeczowej: wrzesień – grudzień 2020 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej ponoszonych przez Inwestora, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rezultatem zadania będzie kaskadowy system wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej 186 kW i mocy elektrycznej 99 kW.