Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Aktywna tablica

Nr umowy: OA-PO.3146.11.155.2022/AT

Źródło dofinansowania: Dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach zadania Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Łączna wartość: 175 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

Kwota wkładu finansowego Gminy: 35 000,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r.

Celem Programu jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych. Dofinansowania przyznawane jest na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz na doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków własnych gminy.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach – kwota dofinansowania 35 000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielskiego w Czechowicach-Dziedzicach – kwota dofinansowania 35 000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach – kwota dofinansowania 35 000,00 zł
  4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w Czechowicach-Dziedzicach – kwota dofinansowania 35 000,00 zł