Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykonawca uchyla się od naprawy usterek w Parku Świętej Barbary

Wykonawca Parku Świętej Barbary, spółka GardenBud z Krakowa, pomimo wielokrotnych wezwań do naprawy tzw. nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej), nie przystąpił do prac naprawczych. Wobec bezczynności wykonawcy Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął procedurę wykonania zastępczego.

Zaledwie dwa miesiące po oddaniu obiektu do użytkowania stwierdzono wykruszenia nawierzchni poliuretanowej. Już w kwietniu  2022 roku spółka GardenBud została wezwana przez Urząd Miejski do usunięcia usterek w ramach udzielonej gwarancji. Od tego czasu spółka GardenBud była wielokrotnie wzywana do naprawy nawierzchni poliuretanowej, jak również pozostałych usterek stwierdzonych  w ramach cyklicznych przeglądów gwarancyjnych. Dodatkowo, w ramach rozpoczętej procedury wykonania zastępczego, w listopadzie 2022 roku, na zlecenie Urzędu Miejskiego, zostały przeprowadzone badania nawierzchni poliuretanowej, które wykazały jej wady.

W związku z brakiem reakcji na wezwania, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach planuje zlecić usunięcie wad stronie trzeciej, w ramach tzw. wykonania zastępczego, na koszt spółki GardenBud.

Koszty usuwania wad będą pokrywane częściowo z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.

Przypominamy, że teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach to zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice”, który obok budowy parku na osiedlu Barbara, dotyczy również zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Szwajcarskiej Dolinie, wokół Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na realizację projektu gmina zyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tak