Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Uczniowie ze szkół podstawowych nie mogli narzekać na nudę w ferie zimowe

W czasie ferii zimowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice realizowany był program profilaktyczny pod hasłem „Akcja Zima”. Zimowe atrakcje dla dzieci z czechowickich szkół podstawowych, w dużej części, współfinansowane były przez gminę w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu, który przeważnie odbywał się w formule półkolonii, było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Dzieci współdziałając w grupie nabywają umiejętności społeczne i interpersonalne, uczą się współpracy, życzliwej komunikacji i czerpania radości z różnych form aktywności (wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze zajęcia kulturalne i sportowe, warsztaty manualne).

Cennym przekazem dla dzieci jest uświadomienie im, że realne życie i kontakt z rówieśnikami jest atrakcyjniejsze niż wirtualny świat.

Do "Akcji zima" zostało zgłoszonych 229 dzieci z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.

Tak