Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Spotkanie w bibliotece o środkach z Funduszy Europejskich dla Śląskiego

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Tematem spotkania były zasady i możliwości aplikowania o środki z Funduszy Europejskich dla województwa Śląskiego w perspektywie finansowej 2021-2027.

Spotkanie było adresowane przede wszystkim do samorządowców, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i przedszkoli, dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych zajmujących się zwłaszcza edukacją, pomocą społeczną i wykluczeniem społecznym, przedsiębiorców działających szczególnie w obszarze edukacji a także przedstawicieli instytucji zajmujących się kształceniem ustawicznym osób dorosłych.

W trakcie spotkania przedstawiono możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także zaprezentowano zasady konkursów dla przedsiębiorców w 2024 roku oraz możliwości zdobycia funduszy na edukację, zdrowie i włączenie społeczne w 2024 roku.

Tak