Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Przebudowa ulicy Legionów. Gmina wesprze finansowo modernizację drogi powiatowej

Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Legionów - drogi powiatowej, będącej najdłuższą miejską arterią w Czechowicach-Dziedzicach. Jeszcze w tym roku zmodernizowany zostanie odcinek Legionów od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do Drogi Krajowej nr 1, zaś w cyklu dwuletnim - w latach 2023 i 2024 - ulica Legionów zostanie gruntownie przebudowana na odcinku od granicy z Bielskiem-Białą do skrzyżowania z ulicą Lipowską. Oba zadania mają poprawić bezpieczeństwo oraz upłynnić ruch na ulicy Legionów. W ich realizacji gmina Czechowice-Dziedzice wesprze finansowo powiat bielski.

Na realizację bardzo ważnej z punktu widzenia poprawy układu komunikacyjnego w Czechowicach-Dziedzicach inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Legionów na odcinku od DK-1 do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, czyli administrator drogi, uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Szacowana wartość tej inwestycji to 6,58 mln zł, z czego możliwe dofinansowanie stanowi 50 procent tej kwoty. Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach i wykorzystywaną już niejednokrotnie formułą, ZDP wystąpił do gminy Czechowice-Dziedzice z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na potrzeby pokrycia 50 procent udziału własnego, w celu możliwości realizacji tego zadania. Warunkiem koniecznym, wynikającym z umowy o dofinansowanie inwestycji z subwencji, jest zrealizowanie zadania w cyklu  jednorocznym, dlatego zadanie to musi zostać zrealizowane do końca 2023 roku. Udział finansowy gminy szacowany jest w tym wypadku na 1 mln 645 tysięcy złotych, a środki w tej kwocie gmina musiała zabezpieczyć w swoim tegorocznym budżecie, na co zgodę – w formie uchwały – wyraziła w kwietniu Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ulicy Legionów, od skrzyżowania z DK-1 do skrzyżowania z będącą również drogą powiatową ulicą Narutowicza, chodników o długości około 690 metrów, dwóch zatok autobusowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych. Ponadto przebudowane mają zostać skrzyżowania ulicy Legionów z wcześniej wspomnianymi DK-1 i ulicą Narutowicza, a jednym z ważniejszych elementów w zakresie tego zadania będzie dobudowa dodatkowego pasa ruchu relacji prawoskrętnej, dla kierowców włączających się do ruchu z ulicy Legionów na DK-1, w kierunku Katowic. Rozwiązanie to w znaczący sposób poprawi płynność ruchu na skrzyżowaniu, rozdzielając kolejkę pojazdów ustawiających się do przejechania przez dwupasmówkę w kierunku Zabrzega oraz tych skręcających w prawo, w kierunku Pszczyny i Katowic. Przewiduje się również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz wymianę istniejącego gazociągu średnioprężnego stalowego.

Znacznie więcej, bo 18,8 mln złotych, ma kosztować przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy z Bielskiem-Białą. I w tym przypadku modernizacja, będącej drogą powiatową ulicy Legionów, zostanie przeprowadzona przy znacznym wsparciu ze środków zewnętrznych, pochodzących z Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat bielski otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych. Również w tym wypadku, powołując się na wysokie koszty inwestycji - brakująca kwota to 10,2 mln złotych - Zarząd Dróg Powiatowy w Bielsku-Białej zwrócił się do czechowickiego samorządu o udzielnie pomocy finansowej w realizacji zadania, wysokości 50 procent przedmiotowej kwoty, czyli 5,1 mln złotych. I w tym wypadku gmina wesprze powiat w realizacji zadania, a środki na ten cel mają być przekazywane sukcesywnie, w kolejnych latach, w miarę postępów w realizacji zadania.

Przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Lipowskiej do granicy z Bielskiem-Białą to zadanie, które Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej zamierza realizować w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2023-24. Modernizacja ma na celu uporządkowanie i znormalizowanie wszystkich parametrów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Realizacja inwestycji ma podnieść płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego na najdłuższej, biegnącej przez całe Czechowice-Dziedzice ulicy Legionów.

W ramach inwestycji planowane są między innymi: modernizacja i przebudowa jezdni ulicy o długości niemal 1,8 km, przebudowa skrzyżowania ulicy Legionów z będącą również drogą powiatową ulicą Lipowską oraz skrzyżowań z następującymi drogami gminnymi: Pocztowa, Prosta, Junacka, Kamionka, Kostki Napierskiego, Wilcza, Terenowa, Agawy, Zawiła, Wrzosowa, Krzywa i Orzeszkowej. W ramach zadania powstanie ponad kilometr nowych chodników, a przeszło dwa kilometry istniejących zostaną zmodernizowane. Powstaną też ścieżki rowerowe o długości blisko 2,4 kilometrów. Prace obejmą też przebudowę czterech zatok autobusowych oraz budowę dwóch zatok postojowych dla samochodów osobowych o długości 42 i 12 metrów. Przebudowa obejmie też kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, z uwzględnieniem doświetlenia siedmiu przejść dla pieszych.

Tak