Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Promotio Urbis A.D. 2024. Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice. To prestiżowa nagroda, którą honorowane są najwybitniejsze postaci lub organizacje związane z Gminą Czechowice-Dziedzice.

Na decyzję o tym, kto zostanie uhonorowany zaszczytnym mianem wyjątkowego promotora naszej Gminy, możecie Państwo mieć wpływ, przedstawiając kandydatury animatorów życia kulturalnego, naukowego, sportowego, społecznego - osoby/organizacje wyróżniające się w swojej pracy i pasjach. 

Zgodnie z regulaminem nagrody (w załączniku poniżej) - do zgłaszania kandydatów uprawnieni są

 • Burmistrz Czechowic-Dziedzic, 
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, 
 • Komisje stałe Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, 
 • Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, 
 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, 
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, 
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 

Nagroda może być indywidualna, bądź zbiorowa (zespół osób lub podmiotów); może być przyznawana osobie fizycznej, bądź osobie prawnej.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata,
 • przedstawienie osiągnięć kandydata wraz z uzasadnieniem,
 • ewentualną opinię autorytetu z danej dziedziny,
 • do wniosku można dołączyć opinie, kopie zaświadczeń, dyplomów, wyróżnień etc., 
 • jeśli wniosek dotyczy osoby fizycznej, do wniosku należy załączyć podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną, dotyczącą zasad administracji danymi osobowymi zawartymi w zgłoszeniu (w załączniku).

Wypełnione wnioski, zgłoszenia kandydatów - zgodne z zamieszczonym wzorem - przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w Biurze Podawczym, w zamkniętej kopercie z opisem: „Promotio Urbis A.D. 2024”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.
 

Tak