Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Odtworzenia po budowie kanalizacji. Coraz więcej ulic z nową nawierzchnią

Z tygodnia na tydzień postępują prace odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych w Czechowicach-Dziedzicach. Na szeroką skalę prowadzone są obecnie prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg.

Drogowcy wykorzystują dobrą pogodę. Prace koncentrują się aktualnie w południowej części Czechowic-Dziedzic. Roboty odtworzeniowe są czasochłonne i w sposób nieunikniony wiążą się z utrudnieniami w ruch drogowym.

Zgodnie z przyjętą technologią prace odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych prowadzone są w następującej kolejności:

  • frezowanie starej nawierzchni jezdni,
  • korytowanie istniejącej podbudowy i profilowanie podłoża pod stabilizację lub podbudowę,
  • stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym oraz ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lub wykonanie podbudowy z kruszywa;
  • ułożenie oporników betonowych,
  • ułożenie wierzchniej warstwy podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy bitumicznej,
  • regulacja (ustawienie) włazów studni kanalizacyjnych i skrzynek urządzeń wodociągowych,
  • ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.
  • odtworzenie wjazdów do posesji oraz wykonanie poboczy.

 

Warto zaznaczyć, że Gmina Czechowice-Dziedzice współfinansuje koszty odtworzenia dróg gminnych po budowie kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej. W związku z tym drogi są odtwarzanie w lepszym standardzie niż przewidywał unijny projekt.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

W ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2”  prace realizowane są w około 100 ulicach na terenie gminy, część z nich to drogi prywatne, a w dużej mierze to drogi gminne i powiatowe.

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

logo Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Tak