Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Dziedzice. Będzie służył społeczności lokalnej

W sobotę 16 września w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault D16 4x2.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym przemarszem spod remizy do kościoła pw. NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie odprawiona została msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Po nabożeństwie przed kościołem nastąpiło poświęcenie samochodu.

Po powrocie na plac przed remizą, dowódca uroczystości kpt. Michał Ściskała złożył meldunek Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafałowi Świerczkowi. Wszystkich przybyłych gości przywitał dh Krzysztof Ryłko – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach.

W następnym punkcie uroczystości nastąpiło przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault, zakupionego za kwotę 999 990,00 zł. Zakup został sfinansowany ze środków:

  • Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 425 000,00 zł,
  • MSWiA: 310 000,00 zł,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 149 990,00 zł,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 115 000,00 zł.

Samochód został dodatkowo doposażony w sprzęt z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie 38 000,00 zł oraz ze środków pozyskanych od sponsorów w kwocie 130 000,00 zł.

uroczystości pod OSP Dziedzice

Następnie miało miejsce wręczenie odznaczeń i medali dla członków OSP, którzy szczególnie przysłużyli się na rzecz lokalnego ochotniczego pożarnictwa. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań osobom i instytucjom, które wsparły jednostkę OSP Dziedzice w pozyskaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za nieustanną gotowość do wypełniania ofiarnej służby na rzecz drugiego człowieka.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Przemysław Drabek - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Mirosława Nykiel - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Chrząszcz - I Wicewojewoda Śląski, st. bryg. Rafał Świerczek – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Pierzyna – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego, bryg. Roman Marekwica - Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, Andrzej Płonka - Starosta Bielski, dh Stanisław Nycz – Prezes Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Marian Błachut - Burmistrz Czechowic Dziedzic, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach, radni Rady Powiatu Bielskiego: Barbara Adamska, Ewa Kmiecik-Wronowicz, Marcin Dziki, radni Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach: Ewa Apryjas, Edward Buczek, Andrzej Maj.

Obchody uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK w Czechowicach-Dziedzicach i artystyczna Mażoretek Perfekto. Po oficjalnych uroczystościach na terenie OSP Dziedzice odbył się strażacki piknik.

samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Dziedzice

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X2 280E6 (4×2) wyposażony został w aluminiową zabudowę pożarniczą. Armatura, węże, sprzęt pożarniczy i ratowniczy przewożony jest w przystosowanych do tego siedmiu skrytkach sprzętowych.

Załoga ma do swojej dyspozycji sześcioosobową, ergonomiczną kabinę brygadową w układzie (1+1+4).

Do przewozu środków gaśniczych przeznaczone są kompozytowe zbiorniki na wodę o pojemności 3000 litrów i 300 litrów na środek pianotwórczy. Zamontowana z tyłu autopompa ma wydajność 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Samochód poza tym posiada ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 2400 l/min, cztery zraszacze, pneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami LED oraz wyciągarkę elektryczna o uciągu 9979 kg.

Tak