Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Koncert jubileuszowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

W gościnnych progach sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, 24 listopada 2022 roku, odbył się koncert jubileuszowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach pod batutą Tomasza Janusza.

Pierwotnie planowany na 2020 rok koncert miał uświetnić 15. jubileusz młodzieżowej orkiestry, której korzenie wywodzą się z orkiestry dętej, założonej w 1949 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie. Mimo dwuletniego opóźnienia w celebrowaniu rocznicy, wywołanego ograniczeniami związanymi z pandemią, orkiestra zaprezentowała fantastyczną formę, przedstawiając szeroki wachlarz utworów muzyki klasycznej, jazzowej, latynoamerykańskiej i filmowej.

Koncertowi towarzyszyła narracja prowadzącej, która przybliżyła elementy historii orkiestry, wspomniała o licznych nagrodach i wyróżnieniach orkiestry oraz przekazała szereg podziękowań dla osób działających na jej rzecz. Najbardziej wzruszającym momentem koncertu były wyrazy wdzięczności członków orkiestry dla jej kapelmistrza Tomasza Janusza.

Wiązanką utworów muzyki ukraińskiej w aranżacji Jarosława Grzybowskiego Młodzieżowa Orkiestra Dęta wyraziła solidarność z nękanym wojną narodem ukraińskim, zachęcając do refleksji nad szacunkiem dla własnej niepodległości i pokoju.

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła bohaterów wieczoru owacją na stojąco i zachęciła do bisów.

Nie