Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Burmistrz Marian Błachut podpisał umowę o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w Żłobku Miejskim

15 września br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano umowę o dofinansowanie utworzenia 40 nowych miejsc w Żłobku Miejskim. Dokumenty podpisali Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz i Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.
logotypy projektowe

Dzięki dofinansowaniu z programu MALUCH+ 2022-2029 utworzonych zostanie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat z terenu naszej gminy. Na ten cel Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 628 020,04 zł.

Nowe miejsca powstaną w ramach istniejącego Żłobka Miejskiego, jednak nie w jego obecnej lokalizacji, ale na pierwszym piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 19. Przewidziane jest utworzenie dwóch grup dzieci.

Program finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środków budżetu państwa.

Nowe miejsca powstaną w ramach istniejącego Żłobka Miejskiego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 19. Przewidziane jest utworzenie dwóch grup dzieci.

Inwestycja obejmie m.in. adaptację części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku, budowę i montaż windy osobowej w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, częściową renowację elewacji oraz tarasów na piętrze, budowę placu zabaw wraz z zakupem wyposażenia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, obsadzeniem zielenią i pielęgnacją istniejącej zieleni wokół placu zabaw.

Inwestycja prowadzona będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opartej na będącym w trakcie opracowania programie funkcjonalno-użytkowym. Prace budowlane realizowane będą w obiekcie, w którym funkcjonuje Dzienny Dom Senior+, co dodatkowo wiąże się z zaplanowaniem i przeprowadzeniem prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie przedmiotowego obiektu.

Przypomnijmy, że od 2019 roku Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonuje w nowej siedzibie przy ulicy Targowej w Czechowicach-Dziedzicach. Ówczesna inwestycja, polegająca na adaptacji skrzydła budynku szkolnego, pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc w czechowickim żłobku z 35 do 72 miejsc. Planowane utworzenie kolejnych około 40 miejsc, w lokalizacji przy ulicy Mickiewicza, znacznie poprawi dostępność miejsc w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Tak