Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Będą nowe odcinki tras rowerowych w gminie. Powstaną przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych

Dwa odcinki ścieżek rowerowych w ciągu krajowej trasy rowerowej W 17 powstaną w Gminie Czechowice-Dziedzice. Będą poprowadzone: od granicy z Bielskiem-Białą do ulicy Bestwińskiej – w standardzie ścieżki rowerowej oraz od ulicy Bestwińskiej do ulicy Waryńskiego i Wiślanej Trasy Rowerowej – jako trasa rowerowa. Obie inwestycje zostaną zrealizowane przy znacznym – 85-procentowym udziale środków zewnętrznych. Dofinansowanie na realizację obu zadań – w sumie ponad 2 mln euro, gmina ma zagwarantowane ze Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej na odcinku od ulicy Bestwińskiej, w rejon ulicy Waryńskiego, a dokładniej do ulicy Klimesza,  która łączy się z Wiślaną Trasą Rowerową, właśnie ogłoszony został przetarg. Nazwa projektu to „Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”. Zadanie ma zagwarantowane dofinansowanie w ramach działania 3.3 Regionalne Trasy Rowerowe w ramach wspomnianego powyżej Programu Fundusze Europejskie dla Śląska. Przybliżony koszt realizacji projektu, to – w przeliczeniu - około 2,5 mln złotych, zaś wartość dofinansowania to około 2,15 mln złotych.

Trasa rowerowa będzie jednym z fragmentów Subregionalnej Trasy Rowerowej W17. Jej planowany przebieg zostanie poprowadzony ulicami: Bestwińską, Zabiele, Dębową, Łukasiewicza, Wąską, Niepodległości, Legionów, Chałupniczą, Wodną, Księża Grobel, Ochodzką, Waryńskiego, Ochodzką, Leśną, Klimesza, do WTR. W ramach planowanej inwestycji mają powstać między innymi oznakowania pionowe i poziome, w niektórych miejscach ma zostać przeprowadzona naprawa nawierzchni. Wprowadzona ma zostać również nowa organizacja ruchu oraz tzw. uspokojenie ruchu. Nie będzie to zatem budowa ścieżki rowerowej, ale wyznaczenie i poprowadzenie oznakowanej, bezpiecznej trasy rowerowej o długości około 8 kilometrów. Dokumentacja projektowa ma powstać w ciągu najdalej 4 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.

znak trasy rowerowej

Drugie z planowanych zadań to budowa ścieżki rowerowej, również w ciągu krajowej trasy rowerowej nr 17, od granicy administracyjnej z Bielskiem-Białą, do ulicy Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Nazwa projektu to „VeloBiała - utworzenie szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Białej w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Zadanie to ma zagwarantowane dofinansowanie w ramach działania 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, również z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej. Przybliżony koszt realizacji projektu to - w przeliczeniu - około 8 mln złotych, zaś wartość dofinansowania to około 6,75 mln złotych.

W ramach zadania powstanie ścieżka rowerowa dla dwukierunkowego ruchu rowerowego, na odcinku ok. 3 km  - wzdłuż rzeki Białej, od granic z miastem Bielsko-Biała, w kierunku północnym, do ulicy Bestwińskiej. W ramach zadania wykonane zostaną 2 kładki rowerowe nad przeszkodami wodnymi, parking z miejscami postojowymi oraz elementy małej architektury, tj. stacje naprawy rowerów ławki, kosze na śmieci itp.

 

 

 

 

  

Tak