naglowek3.jpg
Czwartek, 15.11.2018    
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Komisje

Stałe Komisje Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna
przewodniczący - Marian DERLICH
zastępca przewodniczącego - Edward KÓSKA
członkowie: Kazimierz URBAŃSKI, Janusz USZOK, Stanisław WOJCIECH.
Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja Budżetu i Finansów
przewodniczący - Andrzej MAJ
zastępca przewodniczącego - Janusz USZOK
członkowie: Marian DERLICH, Radosław HUDZIEC, Krzysztof JARCZOK, Stanisław KOPEĆ, Alicja OGIEGŁO, Stanisław WOJCIECH.
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie budżetu i finansów Gminy a w szczególności w sprawach majątkowych, pozyskiwania środków zewnętrznych, podatków i opłat, zaciągania długoterminowych pożyczek, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę; opracowanie ostatecznej opinii do projektu budżetu gminy.

Komisja Rozwoju i Rolnictwa
przewodniczący - Jerzy KWAŚNIEWSKI
zastępca przewodniczącego - Jerzy BOŻEK
członkowie: Krzysztof BERGEL, Bartłomiej FAJFER, Radosław HUDZIEC, Kazimierz KOCUR, Edward KÓSKA, Paweł PAWLlK, Krzysztof SZCZYPKA.
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy; opiniowanie ustaleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie planowanych inwestycji; współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy; analizowanie przestrzegania określonych prawem norm i zasad korzystania ze środowiska naturalnego oraz rozpoznawanie zagrożeń zanieczyszczeń środowiska naturalnego; wspieranie rozwoju wsi i rolnictwa.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
przewodnicząca - Alicja OGIEGŁO
zastępca przewodniczącej - Krzysztof JARCZOK
członkowie: Krzysztof BERGEL, Jerzy BOŻEK, Magdalena KUBIK, Andrzej MAJ.
Zadaniem Komisji jest działanie w zakresie funkcjonowania szkół i przedszkoli łącznie z analizą stanu technicznego obiektów; analizowanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami Gminy; inspirowanie włączania się środowisk lokalnych do współdecydowania o kształcie szkoły; działanie w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury; popularyzacja wszelkich form rekreacji, sportu i turystyki, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską oraz organizacjami pozarządowymi, a także analiza funkcjonowania obiektów kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy; opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
przewodniczący - Kazimierz URBAŃSKI
zastępca przewodniczącego - Jerzy KWAŚNIEWSKI
członkowie: Karol BIELAS, Łukasz DOBUCKI, Stanisław Kopeć, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Paweł PAWLIK, Krzysztof SZCZYPKA.
Zadaniem Komisji jest współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw; analiza przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego, zwalczania zjawisk patologii społecznej; współdziałanie z miejscową policją i strażą miejską oraz ochotniczymi strażami pożarnymi w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Komisja Polityki Społecznej
przewodnicząca - Magdalena KUBIK
zastępca przewodniczącej - Bartłomiej FAJFER
członkowie: Karol BIELAS, Łukasz DOBUCKI, Kazimierz KOCUR.
Zadaniem Komisji jest rozpoznawanie zjawisk i problemów społeczności lokalnej wynikających z bezrobocia; współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi; analiza warunków sanitarnych w Gminie oraz współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami opieki zdrowotnej.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Strony w dziale
grafika
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki